YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüÖzge Çelik

BİREYSEL YETKİNLİKLERİN TOPLUMSAL İYİLEŞMEYE KATKISI

Merhaba değerli okurlar…Daha önceki haftalarda yazdığım, “Kaos Gerçeğinde Normalleşmiş Paranoya” yazımda güven temeline dayalı ilişkiler geliştirmemiz gerektiğinden bahsetmiştim. Bu haftaki yazımda da güvene dayalı ilişkileri geliştirebilmek adına çözüm önerilerinden bahsetmek istiyorum.

Öncelikle söylemek isterim ki güvene dayalı ilişkileri geliştirebileceğimiz zemin aile yaşantımızdır. Anne-baba ve çocuk ilişkisi ne kadar güven temeline dayalıysa, kişi dış dünyayı da o kadar güvenilir algılar.

Her ne kadar dış dünya şartlarının, günümüz şartlarında güvene dayalı olup olmadığı meçhul olsa da, bunu değiştirmek için biz yine de güvene dayalı sağlıklı ilişkiler geliştirebilmeyi amaçlamalıyız.

Aile hayatında temeli atılan güven ilişkisi gerçekten çok önemli. Ama ben bugün aile yaşantısında temeli atılan güven ilişkisinden çok, çalışma hayatındaki güven ilişkisinden ve aslında bir yetişkinin sahip olması gereken temel yetkinliklerden söz etmek istiyorum.

Çünkü yazdığım diğer yazılarda anne-baba ve çocuk ilişkisinden ve güven ilişkisinden sıklıkla bahsettim. O olmazsa olmazlardan ve inşa ettiğimiz binanın da temeli. Temelin sağlam olması üzerine kuracağımız yapının da ne kadar sağlam olacağının göstergesi.

Şimdi gelelim yetişkin bir insanda olması gereken temel yetkinliklere. Bunları bu hafta kısaca açıklayarak madde madde yazmak istiyorum sadece. Daha sonraki haftalarda daha ayrıntılı açıklamalar da yapacağım.

Dürüstlük, İş Ahlakı ve Güvenilirlik: Verilen sözleri yerine getirmek. İş ahlakına ve dürüst çalışma ilkelerine uygun davranmak.

Başarı ve Çaba: Yapılan işte daima başarılı olmayı hedeflemek, yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışmak ve bunun için çaba göstermek. 

Bütünsel Bakış: Olaylara farklı açılardan yaklaşmak. Tüm yönleriyle büyük resmi kavrayabilmek.

Hesap Verebilirlik: Eylem ve konuşmalarından sorumlu olmak. İfadelerinin ve davranışlarının tutarlı olması. 

Hizmet Yönelimi: Tüm çalışmalarında vatandaşa ve hizmet verdiği kişilere iyi hizmeti ön planda tutmak.

İletişim ve İlişki Kurma: Etkili iletişim becerileri sergilemek ve güvene dayalı ilişkiler geliştirmek. Diğerlerinin katkısının ve düşüncelerinin önemli olduğunu hissettirerek pozitif ilişkiler kurmak.

Motivasyonu Yüksek: Çalışmalarının karşılığını alacağını bilerek, istekle , en verimli olabilecek şekilde çalışmak.

Muhakeme: İki unsur arasındaki ilişkiyi ve seviye farkını algılayarak karar verebilmek. Başkalarının etkisinde kalmadan doğru ve yanlışı, iyi ve kötüyü, kar veya zarar verebilecek olanı ayırabilmek.

Problem Çözme: Problemlerin çözümlenmesinde sorumluluk üstlenmek. Etkin çözümler önermek ve uygulayabilmek.

Profesyonellik ve Uzmanlık: İşinde en üst seviyede bilgi ve deneyime sahip olmaya çalışmak. Kendini geliştirmek. İşinin gereklerini yerine getirirken profesyonel tavır sergilemek.

Öğrenme Motivasyonu: Kişinin kendisinin ve diğerlerinin performansını geliştirmek üzere yeni bilgi, davranış ve beceri elde etmek için sürekli araştırması ve sonuçlarını işinde kullanması.

Özgünlük: Özgün fikirler üretebilmek ve uygulayabilmek.

Proaktif Olma: Olaylar ve durumlar gerçekleştikten sonra harekete geçmek yerine öncesinde yapılması gerekenleri öngörebilmek, tedbir almak ve harekete geçmek.

Gelişime ve Değişime Yatkınlık: Değişime direnç göstermeden, değişimi gelişim için yararlı hale getirmek.

Bilgi Paylaşımı: İşe yönelik olarak edinilen bilgilerin gerekli ve yararlı olduğu durumlarda paylaşılması.

Ekip/Takım Çalışması: Bir işin yapılmasıyla ilgili diğer çalışanlarla bir ekip olduğunu unutmamak ve buna göre hareket etmek.

Girişimcilik ve Sorumluluk Alma/İnisiyatif Kullanma: Sorumluluk almak,gerekli durumlarda riskleri göz önünde bulundurarak insiyatif alabilmek.

İşbirliğine Açıklık: İşin gereklerinin yerine getirilmesi sırasında her türlü işbirliğine açık olmak. Başkalarının yardım ve destek talebinle gerekli durumlarda açık olmak.

Kalite Odaklılık: Ürün ve hizmet kalitesini en üst seviyede tutmaya, sürekli iyileştirmeye çalışmak.

Kendi Başına İş Yapma: Bir başkasının yönlendirmesine ve yardımına gerek kalmadan işiyle ilgili gereken çalışmaları yapabilmek.

Kurallara Uyma: Tüm faaliyetlerinde düzenlenmiş kurallara uygun hareket etmek. Kuralları yıkmaya ya da kurallardan veya açıklarından faydalanmaya çalışmamak.

Fayda Odaklılık: Yapılan tüm iş ve eylemlerinde sadece kendi çıkarını değil, hem kendi hem de etkilenebilecek diğer kişilerin çıkarlarını düşünebilmek. Faydayı sadece şuan için değil, geleceği de hesaba katarak değerlendirmek.

Hak yememek:Başkasının hakkını yememek, sömürmemek, hak ettiği kadarını almak ve karşılığında verici olmak.

Sakinlik/Soğukkanlılık: Zor durumlarda sakin olmak. Soğukkanlılığını koruyarak kararlarını alır ve davranışlarını düzenlemek.

Sonuç Odaklılık: Arzu edilen sonuçların elde edilmesine odaklanmak ama sonuca giderken zarar vermemek.

Sözlü İletişim ve Etki Yaratma: İletişim esnasında karşısındakinin duygu ve düşüncelerini anlamak, iletmek istediği mesajı uygun tutum ve davranışlar sergileyerek ifade etmek.

Strese Daynıklılık: Bireysel problemler ya da çevresel nedenlerle artan stresle başa çıkmayı becerbilmek.

Süreçlere Dikkat: İşini yaparken süreç bazlı düşünebilmek. İçinde yer aldığı süreçlerin daha hızlı, daha ekonomik ve daha kaliteli, daha doğru ve etik  gerçekleştirilmesi için çaba harcamak.

 

Tedbirlilik: Hataların oluşmadan önlenebilmesi için tedbirler almak veya alınması için bildirimde bulunmak.

 

Uyumluluk: Uyum içerisinde çalışmaya gayret etmek.

 

Verimlilik: Çalışmalarda verimliliği ön planda tutmak.

Tüm bunların gerçekten günümüzde çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yetkinliklere sahip olabilmenin problemlerinizi çözme sürecine ve daha güvenli bir toplum yaratmaya, sağlıklı bir toplum bilinci oluşturmaya toplumsal iyileşmeye katkı sağlayacağını düşünmekteyim.

Güzel günlere, aydınlık yarınlara olan inancımla…

Ayrıntılı bilgi için

İDEA PSİKOLOJİK HİZMETLER

0 256 225 05 06

30.08.2016
Bu yazı 2959 defa okundu.

Diğer Yazıları