YAZARLAR

Süleyman Kasım Şener

BİZ

Semra Şener

ATAMA ÖZLEM

HAVVA ÇETİNTÜRK

KAPLUMBAĞA ve BEN

Asuman Dokuzlu

UTANIYORUZ ATAM!!!

Halil Kanargı

YÜREK DİLSİZ KALIR

Mesut Çelik

Vefakar Ülkem

Gönül Şahin Mezkit

15 Temmuz günüMesut Mezkit

TOPLU GÖÇ ALAN ÜLKELERDE GÖÇMENLERİN EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA KATKILARINI -2-

(Dünden devam)

Ev sahibi ülke göçmen şehrinde veya yakın bir yerde vasıfsız iş gücü gerektiren emeğe dayalı bir sektör geliştirerek bu şehirdeki mültecileri istihdam edebilir. Örneğin ülkemizde bu şehir güneydoğuda bir yerde kurulduğunu düşündüğümüzde o bölgede yetişen pamuk kurulan bir tekstil fabrikasıyla birçok insan istihdam edilerek işlenebilir. Bu belirli bir ücret politikasıyla hem ev sahibi ülke açısından hem de mülteciler açısından oldukça kazançlı olacaktır.

Projenin Getirileri

Güvenlik:mülteci sorununda belki de en önemli sorun güvenlik sorunudur. Bu sebeple birçok ülke mülteci kabul etmemektedir özellikle Avrupa ülkelerini bu sorun oldukça tedirgin etmektedir. Bu proje de mülteciler kontrollü bir şekilde sadece bu şehre alınacak ve ülke içerisinde başka bir yere gitmelerine izin verilmeyecektir. Şehre yerleşen mültecilerin verileri kayda alınacak belirli bir zaman sonra güvenlik açısından yeterli kriterleri sağlayan kişilerin ülke içerisinde başka bir yere gitmesine izin verilecektir. Bu sebeple ülke içerisinde terör faaliyeti gerçekleştirecek bir kişinin mülteci kimliğinde ülkeye girmesi önlenecektir. Örneğin bir canlı bomba kurbanının mülteci gibi sınırdan geçip ülkenin herhangi bir yerine gidemeyecek ve mültecilerin içinde bu terör faaliyetini gerçekleştirmesinin çok da anlamı olmayacaktır. Sınırdan kabulde bu kontrolün sağlanması oldukça zor ve uzun zaman alırken göçmen şehrinde belirli bir zamana yayılarak daha kolay olacaktır.

Etnik kimlik: mülteciler ev sahibi ülke insanlarıyla aynı dinden aynı milletten olmayabilir bu sebeple bu insanların örf adetleri, kültürleri de oldukça farklı olabilmektedir. Bu durum hem ev sahibi ülke insanları açısından hem de mülteciler açısından bazı sorunlara sebep olmaktadır. Bazı ülkeler açısından mülteciler ciddi bir şekilde ötekileştirilmektedir. Göçmen şehrinde insanlar büyük oranda ortak özelliklere sahip olacaklar ve şehirdeki halk ve şehirdeki kurumların faaliyetlerinin yürüten kişiler büyük oranda birbirini anlayan insanlar olacaktır. Böylece hem mülteciler geldikleri ülkedeki gibi beraber yaşama imkânı bulacaklar hem de ev sahibi ülke insanları mültecilere uyum problemleri gibi sorunlar oluşmayacaktır.

Ekonomik hayat: kitlesel göç hareketlerinde bu göçe maruz kalan ev sahibi ülkeler açısından barınma harcamaları oldukça yüksek miktarlara ulaşabilmektedir ve bu ülke ekonomisini zora sokabilmektedir. Özellikle Suriye sorunu gibi çözümü uzun süren olaylarda işin içinden çıkılmaz boyutlara ulaşmaktadır. Proje de ilk başta oldukça masraflı gözükse de daha sonra ev sahibi ülke bu şehirde ekonomik bir düzen kurulmasını sağlayabilmesiyle ülke ekonomisine yükü gittikçe azalacaktır. Geri dönüşlerin uzun sürmesi gibi göç olaylarında göçmen şehri projesi barınma masraflarının düşmesine olanak sağlayacaktır.

Sosyal hayat: göç sosyal hayatı oldukça etkileyen bir olaydır. Gerek göç etmek zorunda kalan insanlar gerekse göç hareketlerine maruz kalan ülke insanları açısından sosyal hayata önemli ölçüde etki etmektedir. Göçmen şehrinde imkânlar dâhilinde insanlar belli ölçüde çalışma imkânı bulacaklar başkalarının yardımına daha az ihtiyaç duyacaklardır. Bu sebeple bu insanlar dilencilik yapmak, çeşitli örgütlerin amaçlarına alet olmak ve çocuklarının hayatını idame ettirmek için ölüm riskini göze almak gibi girişimlerde bulunmayacaklardır. Ayrıca bu şehirde kendi kültürlerini yaşamalarına sosyal kültürel faaliyetlerini gerçekleştirmelerine imkân bulacaklar ve bu durum bu insanların moral seviyesini yüksek tutacaktır. Ülke içerisine dağılmayan mülteciler ev sahibi ülkenin emek piyasasını, çevre düzenini ve sosyal hayatını etkilememiş olacaktır.

Bilimsel Çalışma: Göçmen şehri başarılı bir şekilde kurulmasıyla burada kendi kendine yeten bir çekirdek ekonomi oluşacaktır. İktisat teorisindeki diğer değişkenler sabit kalmak şartıyla varsayımı bu çekirdek ekonomide varsayım olmaktan çıkacaktır. Bu şehirde birçok faktör kontrol edilebilir yapıda olması sebebiyle bilimsel çalışmalar ekonomik çalışmalar daha anlamlı sonuçlar vermesine imkân tanıyacaktır.

Şehrin kurulması düzenin korunması ve faaliyetlerin sürdürülmesi oldukça maliyetli ve zor gözükse de ev sahibi ülke açısından bu düzen sağlandığı zaman ekonomi çarklarının dönmeye başlamasıyla maliyetler azalacak ve özellikle süreklilik sağlanacaktır. Ayrıca ülkemizde çadır kentte yapılan harcama miktarı, süreklilik ve başta güvenlik olmak üzere birçok soruna çözüm olması gibi faktörler göz önünde bulundurulduğunda oldukça avantajlı olacağı görülecektir.**

Kaynakça

 

Başol, K. (1995). Demografi. Anadolu Matbaası.

Bayraktar, Z. (2014). Geleneğin Aktarımında ve Yaşatılmasında Göçmen Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: İzmir Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Örneği. TÜRÜK Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi.

Buz, S. (2008). Türkiye Sığınma Sisteminin Sosyal Boyutu. . TBB Dergisi., 130.

Çavuşoğlu, H. (2006). Makedonya'dan Türkiye'ye 1952-67 'Kitlesel' Göçü ve Bursa'daki Göçmen Kesimi. . Karam Araştırma ve Yayıncılık.

Çolak, F. (2013). Bulgaristan Türklerinin Türkiye’ye Göç Hareketi (1950-1951). . Tarih Okulu Dergisi.

Danış, A. (2004). Yeni Göç Hareketleri ve Türkiye. Birikim Dergisi, 215-224.

Gitmez, A. (1983). Yurt Dışına İşci Göçü ve Geri Dönüşler Beklentiler... Gerçekleşenler. İstanbul: Alan Yayıncılık.

Güleç, Ç. (2015). Avrupa Birliği’nin Göç Politikaları ve Türkiye’ye Yansımaları. Tesam Akademi Dergisi.

Karataş, A. (2014). Toplumda Çevre Bilincinin Yaygınlaştırılmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü: Türkiye Örneği. Turkish Studies. .

Lordoğlu, K. (2008). Türkiye Turizminde Göçmenler ve Çalışma Sorunları. Ulusal Çalışma İlişkileri Kongresi Bildiriler Kitabı.

 

 

*Mustafa ŞAHİN/ Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yüksek Lisans Öğrencisi,

**Yeni Fikir Stratejik Araştırmaları Derneği (Yeni Fikir SAM)’ın  T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı’nın  PRODES dahilinde Türkiye Kızılay Derneği Aydın Şube Başkanlığı ve Adnan Menderes Üniversitesi ortaklığında yapılan “Göçmen Sorununa Genç Bakış” İsimli yarışmada makale dalında İKİNCİ olan eser.

 

16.06.2017
Bu yazı 471 defa okundu.

Diğer Yazıları